Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen, over bijvoorbeeld de dagindeling, het meenemen van tussendoortjes, het maken van een afspraak met de leerkracht, intern begeleider of schoolleiding of over schoolactiviteiten.

Algemene vragen

Vragen over bewegingsonderwijs

Vragen van nieuwe ouders

Vragen over contact met school

Algemene vragen

Wat zijn jullie schooltijden?
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur. (Vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij).
Op woensdag van 8:30 tot 12:15 uur. 

Op de lange dagen blijven alle kinderen tussen de middag op school. 

Op welke plek kan ik mijn kind ophalen?
Onze school heeft aan twee kanten van het plein een ingang: aan de kant van de Klaproosstraat en aan de kant van de Nijkerkerstraat. Ouders mogen om 14:30 uur ook op het plein wachten op hun kind!

Wat moet mijn kind meenemen als pauzehapje?
Wij verzoeken ouders een gezonde pauzehap en lunch mee te geven naar school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fruit. Uiteraard hoort hier ook iets te drinken bij (liever geen koolzuurhoudende dranken). Af en toe een koekje of wat lekkers is geen probleem. 

Mijn kind is jarig, wat is het traktatiebeleid?
Wanneer een kind in de klas zijn verjaardag viert, gebeurt dit doorgaans om 10:00 uur. Kinderen mogen in de klas trakteren en ze mogen met een kaart langs de leerkrachten. Tip voor een gezonde traktatie: www.gezondtrakteren.nl

Mijn kind is ziek, waar kan ik hem afmelden?
U kunt uw kind telefonisch afmelden via het telefoonnummer van school: 0341 - 35 40 81.  
Afmelden kan ook via Parro, u kunt een bericht sturen naar de leerkracht van de groep.
We hebben de afspraak dat als kinderen afwezig zijn zonder afmelding, de leerkracht naar de ouders belt.

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op school?
Op de lange dagen werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch. Alle kinderen nemen hun eigen lunch mee, eten en drinken in hun eigen klas en spelen dan gezamenlijk buiten. 

Is er toezicht op het schoolplein?
Voor schooltijd zijn alle leerkrachten buiten. We vinden het belangrijk om toezicht te houden, maar nog belangrijker om even contact te hebben met alle kinderen en ouders en evt. bijzonderheden te kunnen aanhoren. 
In de pauze gaan leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. 
Met enige regelmaat spelen er na schooltijd ook kinderen op het plein. Leerkrachten houden dan geen toezicht. 

Waar kan ik parkeren?
Tijdens het halen en brengen is het vaak druk rond de school, dus ook op de straat waar ouders rijden en parkeren. U kunt parkeren in de Klaproosstraat of aan de kant van de Nijkerkerstraat. 

Veel kinderen komen ook met de fiets naar school. Zij mogen de fiets op het schoolplein in de fietsenrekken parkeren.

Wat is GVO of HVO?
Op De Korenbloem wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) gegeven. Ook vragen wij elk jaar of er interesse is voor Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO), maar tot op heden is dat niet het geval. Vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van ouders aan hun kinderen gegeven, met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
GVO/HVO wordt gegeven door een vakleerkracht in groep 1 t/m 8. Elke week volgen leerlingen een les van ongeveer een half uur. Ouders maken hun keuze voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar door middel van een keuzeformulier. Het is uiteraard ook mogelijk om geen van beiden te kiezen.

Vragen over bewegingsonderwijs

Heeft mijn kind gymspullen nodig?
Ja, uw kind heeft gymspullen nodig. Dit is belangrijk in verband met hygiëne. Een korte broek met een t-shirt of een gympak is geschikt. 
Gymschoenen zijn ook belangrijk. Kinderen mogen niet op sokken gymmen in verband met veiligheid. Blote voeten zijn niet wenselijk in verband met hygiëne en veiligheid.

Groep 1-2 gymt op school in de speelzaal, de kleuters kunnen een tas met gymspullen (in elk geval graag gymschoenen, liefst ook gymkleding) op school bewaren. 

Groep 3-8 gymt in de gymzaal Putter Eng. Zij moeten op de dagen dat er gym is, zorgen dat ze gymspullen bij zich hebben. 

Waar worden gymlessen gegeven?
Gymlessen voor groep 3-8 worden gegeven in sporthal Putter Eng, de kinderen gaan daar samen met de leerkracht lopend heen. 
De kleutergroepen gymmen in het speellokaal in de school.

Is er een vakleerkracht?
In het schooljaar 2023-2024 worden alle gymlessen gegeven door vakleerkrachten van Actief Putten. 

Wordt er vanuit school schoolzwemmen verzorgd?
Vanuit de gemeente Putten wordt er gelukkig nog steeds schoolzwemmen georganiseerd. Alle kinderen van groep 4-5 gaan een half jaar lang wekelijks een uur zwemmen. Bij ons is dat groep 3-4-5 in verband met de combinatiegroep. Wij zijn het tweede half jaar aan de beurt, ofwel: de kinderen van onze groep 3-4-5 zwemmen van februari tot juni elke week op vrijdagmorgen. 

Vragen van nieuwe ouders

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind officieel aanmelden wanneer hij of zij drie jaar oud is. Eerder aanmelden kan, we spreken dan formeel van een vooraanmelding

Is er sprake van een wachtlijst?
Er is op dit moment geen sprake van een wachtlijst. Het is fijn als ouders op tijd contact opnemen voor het maken van een afspraak, in verband met onze lange termijn planning.

Mijn kind heeft een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?
Als uw kind een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte heeft, geef dit aan bij de schoolleiding wanneer u een afspraak maakt. Wij kunnen dan bekijken of we kunnen voldoen aan deze behoefte, zie hiervoor ook ons Schoolondersteuningsprofiel bij de documenten. 

Ik zoek een school voor mijn kind vanwege een verhuizing naar Putten, hoe weet ik of er plek is?
Maak een afspraak met de schoolleiding. Wanneer er sprake is van zij-instroom kijken we niet alleen naar het leerlingaantal in een groep, maar ook naar de zorgbehoefte.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?
Uw kind mag officieel vanaf zijn vierde verjaardag naar school.Voor die tijd mag u zoon of dochter vijf keer een dagdeel komen om alvast te wennen. 

Mag mijn kind eerst komen wennen op school?
In aanloop naar het starten op school, mogen kinderen vijf keer komen wennen. Afspraken hiervoor worden gemaakt met de leerkracht van de groep waar het kind geplaatst wordt.

Mijn kind gaat naar een school in Putten maar we willen overstappen, kan dat?
U kunt een afspraak maken met de schoolleiding, uiteraard nadat u gesproken heeft met de schoolleiding van de huidige school.

Vragen over contact met school

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?
We organiseren vaste gespreksmomenten waarop ouders en leerkrachten in gesprek gaan. Een goede samenwerking vinden we echter zeer belangrijk. Kom daarom gerust langs als u een extra afspraak wilt maken!

Ik wil de leerkracht voor schooltijd iets belangrijks vertellen over mijn kind, kan dat?
Voor schooltijd zijn alle leerkrachten buiten. Als er iets is wat u wilt delen met de leerkracht, dan kan dat! Deze periode is echter soms wat hectisch, waardoor het niet altijd goed lukt om uitgebreider te spreken. Wilt u iets belangrijks delen, dan vinden we het fijn als u vooraf even belt. 
Een afspraak maken voor na schooltijd is uiteraard ook mogelijk.

Ik wil graag in gesprek met de intern begeleider of schoolleiding. Is dit mogelijk?
Dit is uiteraard altijd mogelijk. Geef dit aan bij de leerkracht van uw kind of stuur een e-mail naar de directeur of intern begeleider. 

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
Er is een uitgebreide klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Deze staat uitvoerig beschreven in de schoolgids. 

Nieuwsbrieven

Klik op onderstaande afbeelding voor onze nieuwsbrieven:

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

of op Instagram