Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Godsdienst (GVO)

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) aan in alle groepen. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.

Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw keuze het vertrekpunt.

Jaarlijks worden ouders gevraagd om op een aanmeldingsformulier voor GVO en HVO hun keuze duidelijk te maken.

De lessen kunnen alleen doorgaan bij voldoende belangstelling. In de afgelopen jaren is daarom op De Korenbloem alleen GVO aangeboden. Mocht uit onze inventarisatie blijken dat er voldoende belangstelling is voor HVO, dan zullen wij contact opnemen met de betreffende organisatie of er een docent beschikbaar is. Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl

Op De Korenbloem wordt GVO verzorgd door juf Anja (onderbouw) en juf Margreeth (middenbouw en bovenbouw).
 

 

 

 

 

Korenbloem vlog

Klik op de afbeelding voor ons Vlog-kanaal

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.