Hoogbegaafdheid

expertisecentrum

 Op onze school vinden wij onderwijs op maat belangrijk. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en worden op eigen kunnen uitgedaagd.

Ook voor kinderen die wat meer aan kunnen of zelfs hoogbegaafd zijn, bieden wij passend onderwijs.

Sinds enkele jaren werken bieden we kinderen van De Korenbloem de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas op De Schovenhorst. Hiermee kunnen we de kinderen nog beter laten samenwerken en kennis, ervaringen en materialen samen delen. 

Verder kunnen we binnen onze lessen en methodes de leerstof verdiepen en hebben we materialen in school die verrijkingsstof kunnen bieden. Ook binnen de thema's en projecten kunnen kinderen extra uitgedaagd worden op inhoud en vaardigheden. 

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe

banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? 

Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. 

Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Nieuwsbrieven

Klik op onderstaande afbeelding voor onze nieuwsbrieven:

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.