Thematisch onderwijs

Onderwijs dat écht uitdagend is, betekenisvol en inspirerend! Dat is wat we op De Korenbloem graag willen realiseren. Daarom ontwikkelen we thematisch onderwijs bij ons op school. We zijn trots op ons aanbod in de kleutergroep en willen dit doorvoeren in de hele school. Uiteindelijk willen we alle zaakvakken (wereldoriëntatie, denk aan: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden, zodat het betekenis krijgt voor de kinderen. “Leren ín de wereld, in plaats van in een boek.”

Ontdekken, beleven, samen leren.

We werken hard aan het vormgeven van thematisch onderwijs op De Korenbloem en we zijn volop in ontwikkeling. Lees hieronder hoe we deze ontwikkeling dit jaar vormgeven!

Of bekijk een vlog over hoe wij thematisch onderwijs vormgeven.

Kleuters

In de kleutergroep is thematisch werken al heel normaal. Elke vier weken (soms wat langer, soms wat korter) staat er een thema centraal. Binnen dat thema wordt gewerkt aan doelen, zoals tellen, rijmen, bouwen, enzovoort. Het daagt kinderen uit om te ontdekken en spelenderwijs te leren. De hoeken in de klas zijn ingericht aan de hand van het actuele thema.

We zijn er trots op dat alle kinderen kunnen werken aan hun eigen leerdoelen! We werken kindgericht en álle kinderen kunnen en mogen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Alle kinderen zijn op hun gemak en vinden het fijn om naar school te komen!

Samen spelen, samen leren!

Middenbouw

Vanaf groep 3/4 werd tot nu toe gewerkt met een methode voor wereldoriëntatie, waarin alle vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) apart worden aangeboden. Traditioneel geeft de leerkracht instructie over een onderwerp en verwerken de kinderen dit een werkboek. Wij zijn echter van mening dat het échte leren niet gebeurt in een werkboek, maar door samen te ontdekken, door te doen en te beleven!

Daarom werken we ook in de middenbouw met thema’s. Dit jaar zijn deze gekoppeld aan onderwerpen vanuit de geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde. We zoeken naar samenhang waar dat mogelijk is, op dit punt willen wij ons nog verder ontwikkelen!

De kinderen gaan nu met een onderwerp aan de slag door het bekijken van filmpjes, door samenwerken en door te ontdekken in allerlei werkvormen. De verwerking kan zijn in de vorm van een beeldend werkstuk, een toneelstuk, een filmpje, een digitaal werkstuk, enzovoort. Als het maar zinvol is en laat zien wat de kinderen leren!

Bovenbouw

Dit schooljaar werkt onze bovenbouw aan een prachtig project: ‘Op Zee’. Tijdens dit project neemt Ineke van der Weijden onze klas mee tijdens haar deelname aan de “Clipper Round The World Race”, een zeilwedstrijd rond de wereld. Zij zal de kinderen vanuit allerlei exotische plaatsen om hulp gaan vragen. Opdrachten die zowel leerzaam als ongekend spannend zijn. Elke etappe van haar race vormt een opdracht voor onze groep, en zal een eigen thema hebben aan de hand van die oceaan of dat werelddeel waar Ineke zich op dat moment werkelijk bevindt!

Dit avontuur draait om Ineke, zij neemt onze klas via social media mee tijdens haar zeilreis. Onderweg zal ze om hulp vragen, bijvoorbeeld bij uitdagingen die ze tegenkomt of dingen die ze graag wil weten. Op Zee speelt zich voornamelijk af in een gecontroleerde online omgeving; via internet en social media hebben klas en Ineke contact en worden vragen, opdrachten en oplossingen uitgewisseld.

In dit project worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd aangeboden. Ook onderdelen van rekenen en taal komen in dit project aan de orde. 

Korenbloem vlog

Klik op de afbeelding voor ons Vlog-kanaal

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.