Hoogbegaafdheid

expertisecentrum

 Op onze school vinden wij onderwijs op maat belangrijk. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en worden op eigen kunnen uitgedaagd.

Ook voor kinderen die wat meer aan kunnen of zelfs hoogbegaafd zijn, bieden wij passend onderwijs.

Sinds enkele jaren werken bieden we kinderen van De Korenbloem de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas op De Schovenhorst. Hiermee kunnen we de kinderen nog beter laten samenwerken en kennis, ervaringen en materialen samen delen. 

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.

Hoogbegaafdenklassen

Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe.

Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

 

(Digitale) plusklassen

Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel.

 

Teamscholing

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen.

Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

 

Samenwerking met het VO

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

 

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website  http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.


Korenbloem vlog

Klik op de afbeelding voor ons Vlog-kanaal

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.