Hoogbegaafdheid

Op onze school vinden wij onderwijs op maat belangrijk. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en worden op eigen kunnen uitgedaagd.

Ook voor kinderen die wat meer aan kunnen of zelfs hoogbegaafd zijn, bieden wij passend onderwijs. In de afgelopen jaren hebben wij op school onze eigen plusklas gehad, dit jaar hebben wij er voor gekozen om dit samen met De Schovenhorst te doen. Dat geeft ons de gelegenheid kinderen echt te laten samenwerken en ook onze materialen te delen.

Verder is dit schooljaar binnen de Stichting Proo, waar ook onze school bij hoort, gestart met een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid.

In februari 2018 zijn op twee locaties een klas voor hoogbegaafde leerlingen uit de hele regio opgestart. Op de Hoge Weerdschool in Epe en op de Arendshorst in Ermelo. De leerlingen krijgen twee dagen per week onderwijs binnen deze klas. De overige dagen wordt passend onderwijs verzorgd door de reguliere school van de leerlingen. Op de locaties zijn op 10 en 11 oktober a.s. informatieavonden georganiseerd voor ouders en verzorgers van hoogbegaafde leerlingen.

Op De Arendshorst is juf Maaike Korte de leerkracht voor de HB-klas op maandag en dinsdag. Op de Hoge Weerdschool is dat juf Corina van Wijk op donderdag en vrijdag.

Ouders kunnen een bijdrage leveren aan het beleid. Ouders zijn een belangrijke bron om het onderwijs goed te kunnen vormgeven. Tijdens de informatieavonden hebben zij een bijdrage geleverd voor het verder te ontwikkelen beleid.  De leden van het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid zijn met de ouders in gesprek gegaan over de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Wilt u meer informatie over het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid dan kan dat via expertisehb@stichtingproo.nl.

Korenbloem vlog

Klik op de afbeelding voor ons Vlog-kanaal

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.